Kiếm Thí Thiên Khung

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Người muốn giết ta, ta liền giết người, thiên muốn diệt ta, ta liền giết thiên! Thiếu niên Tần Nam, người mang Thiên Mệnh Thần Châu, cầm trong tay Phệ Hồn Sát Kiếm, từ tiểu thiên thế giới quật khởi, ở đại thiên thế giới bên trong ngạo nghễ, cuối cùng bước lên một đầu thí thiên chi lộ!