Kiếm Phá Tiên Kinh

Main playlist with id Kiếm Phá Tiên Kinh does not exist!Main playlist with id Kiếm Phá Tiên Kinh does not exist! – Thân mang tuyệt thế y thuật thiếu niên bị ép vào tu tiên trong tông môn , tại cường giả vân lập trong thế giới , hắn lại giãy giụa như thế nào cùng sinh tồn?
Trên cái thế giới này có bốn loại người chọc không được .

Cường giả , Tên điên , Y sư , cùng với thân mang ‘Thực lực cường đại Y sư’!