Kiếm Lăng Hư Không

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thể loại: Dị giới đại lục.
Trời sinh phế vật? Không thể tu luyện hồn lực? Không có sao, ta có nghị lực cùng phách lực!
Trăm năm khó gặp không hồn thuộc tính? Không có khả năng trở thành cường giả kiếm sĩ?

Không sao cả, ta có Tử Tinh Bất Diệt thể, tương lai trực tiếp có thể hủy thiên diệt địa người khác vì tốt Kiếm Quyết đánh chính là đầu rơi máu chảy, ta có được Hi Hòa, nhìn qua thư Cực phẩm Kiếm Quyết, đi trên đỉnh phong chi lộ.
Thiên Địa vạn vật, đều ở ta tâm, Kiếm Ý tung hoành, một cái củi mục thiếu niên nương tựa theo cố gắng của mình cùng trường kiếm trong tay từng bước một đi đến đỉnh phong, khinh thường quần hùng.