Kiếm Đạo Sát Đồ

Main playlist with id Kiếm Đạo Sát Đồ does not exist!Main playlist with id Kiếm Đạo Sát Đồ does not exist! – Phi thăng, Chỉ là bắt đầu! Kiếm tu Dương Thiên mang theo Vô Thượng Kiếm Quyết phi thăng Tiên giới, chính kiếm tu danh tiếng, tu Sát Lục Kiếm Đạo. Một kiếm phá trời xanh, tại Tiên, Phật, Yêu, Quỷ, Ma năm giới đều để lại tuyên cổ truyền thuyết!!!!