Khảo Hạch Nhập Môn Thất Bại, Mở Đầu Đánh Dấu Bất Diệt Kiếm Thể!

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Diệp Khung tại Thanh Vân Kiếm tông khảo hạch nhập môn, bị kiểm tra trở thành phế vật, khảo hạch thất bại! Dưới cơn nóng giận, kích hoạt đánh dấu hệ thống. Tại Thanh Vân Kiếm tông đánh dấu, thu được Bất Diệt Kiếm Thể! Tại Hắc Phong sâm lâm đánh dấu, thu được Hắc Phong đan! Có thể chuyển đổi 100 năm kiếm khí tu vi!

Một lần đánh dấu một lần sảng khoái, một mực đánh dấu một mực sảng khoái. Đại lục đệ nhất kiếm tu? Nhìn ta một chút đế giày có hợp hay không ngươi mặt.