Huyền Huyễn Chi Nghìn Lần Kinh Nghiệm Hệ Thống

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Nguyên lực tinh không thời đại. Cổ Niết trong lúc vô tình lấy được nghìn lần kinh nghiệm hệ thống.
Tu luyện đao pháp, nghìn lần kinh nghiệm gia trì. Một đao liền có thể thăng cấp đao pháp cảnh giới.
Tu luyện thân pháp, tùy tiện đi hai bước, nghìn lần kinh nghiệm gia trì, cảnh giới đi lên căng vọt.

Tự thân cảnh giới tu luyện, càng là một đường bão táp.
Từ đây ở nơi này vũ trụ tinh không thời đại, Cổ Niết đua xe con đường, đã xảy ra là không thể ngăn cản.