Hokage Chi Tối Cường Huyết Mạch

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên việt Hokage thế giới, bắt đầu Ōtsutsuki huyết thống thức tỉnh, trực tiếp mở ra tam câu ngọc màu trắng Sharingan!
Madara: “Ngươi là ta Uchiha bộ tộc người mạnh nhất! Ta Madara nguyện tán tụng ngươi là mạnh nhất!”
Hokage đệ tam: “Ta Konoha dĩ nhiên có như vậy người mạnh mẽ bảo vệ? !”

Ōtsutsuki Hamura: “Ninja vận mệnh lại bị hắn hoàn toàn thay đổi!”
Ōtsutsuki Kaguya: “Người này là ai? Dĩ nhiên sẽ vượt qua ta sức mạnh! ?” Từ đây Ninja thế giới, có thêm một cái trên người chịu vô địch huyết thống cố nén nhất người!