Hokage Chi Siêu Thần Uchiha

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thời kỳ chiến quốc, giết chóc triều dâng!
Senju Hashirama, ngươi là phật, ta đây chính là ma! Hôm nay để ta đây cái ma, giết ngươi cái này phật!
Lục Đạo Tiên Nhân, ngươi che trời, ta liền xé nát hôm nay!

Hắc Zetsu, ngươi bố cục tất cả, ta liền nát bấy ngươi tất cả!
Trọng sinh thành Madara đệ đệ. Đúc tạo thần chi Uchiha.