Hoàng Huynh Vạn Tuế

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Hạ Cực, ngươi thân là hoàng tử, lại cùng yêu nữ tư thông, làm bẩn ta hoàng gia mặt mũi, phải bị tội gì!”
“Ta nguyện tại tàng kinh các, cấm túc ba năm.”
“Chuẩn.”
“Bệ hạ, hoàng gia tàng kinh các trong thế nhưng là có không ít thần công dị thuật. . .”
“Đều dời, chỉ lưu phật kinh, cho kia nghịch tử! !”
Thế là, mười lăm tuổi hoàng tử nhìn hai năm phật kinh.

Ngài vượt qua « Bàn Nhược Tâm Kinh », rút ra kỹ năng châu “Bất Động Minh Vương Thân (tầng thứ chín) ”
Ngài vượt qua « Kim Cương Kinh », rút ra kỹ năng châu “Cửu Dương Tâm Kinh (tầng thứ chín) ”
Ngài vượt qua « Địa Tàng Kinh », rút ra kỹ năng châu “Thập Bát Trấn Ngục Kình (tầng thứ chín) ”
Ngài lại lật qua « pháp hoa nghĩa sơ », « Liên Hoa Kinh », « a tu di kinh », « Hiện Tại Như Lai Kinh »…