Họa Thánh Audio

Đánh giá truyện
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:

Giọng nam: 20 tập

Từ tiểu, chúng ta có học qua một bài thơ: Nhìn từ xa núi có sắc, gần nghe thủy không tiếng động. Xuân đi hoa vẫn còn, người đến điểu không sợ hãi.

Bài thơ này nói, chính là họa.

Hơn nữa, nó thơ danh, liền kêu « họa » .

Bài thi bên trong, là Đường đại Đại Thi Nhân: Vương Duy, cũng là ta thật sự rất là thích thi nhân.

Mà mỗi lần đọc Vương Ma Cật thơ, đều tựa như là đang ở thưởng thức một vài bức tuyệt vời họa quyển một dạng khiến người tâm thần sảng khoái, lưu luyến tại hắn thật sự tạo trong bức tranh.

Khi đó ta cho là, họa, chính là hắn thật sự miêu tả cái dáng vẻ kia.

Nhưng là, đam mê hội họa ta, dần dần lớn lên, từ trường học, đến xã hội, thấy nhiều rồi thế gian hỉ nộ ai nhạc, bi hoan ly hợp; thấy nhiều rồi ngươi lừa ta gạt, bè lũ xu nịnh; thấy nhiều rồi thói đời nóng lạnh, nhân tình ấm lạnh; thấy nhiều rồi hết thảy hết thảy, ta dần dần bắt đầu cảm thấy, thực ra, họa, hẳn là động tĩnh, lại không hoàn toàn đúng núi có sắc, thủy không tiếng động, hoa vẫn còn, điểu không sợ hãi.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 05:51:52
2:
Tap 002 - 04:51:05
3:
Tap 003 - 04:17:54
4:
Tap 004 - 04:30:43
5:
Tap 005 - 04:29:31
6:
Tap 006 - 04:55:51
7:
Tap 007 - 04:51:39
8:
Tap 008 - 04:49:49
9:
Tap 009 - 05:19:28
10:
Tap 010 - 05:07:38
11:
Tap 011 - 04:54:35
12:
Tap 012 - 05:08:11
13:
Tap 013 - 04:51:47
14:
Tap 014 - 05:17:09
15:
Tap 015 - 05:15:45
16:
Tap 016 - 04:59:24
17:
Tap 017 - 04:32:11
18:
Tap 018 - 04:33:05
19:
Tap 019 - 04:40:55
20:
Tap 020 - 04:42:01
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)