Hậu Cung Xuân Sắc

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Một cái mười sáu tuổi tiểu tử thiếu niên gây sóng gió hương diễm câu chuyện. Đại gia tộc… Phát huy ngươi dâm dân sức tưởng tượng a… Quả tranh giành… Không thể thiếu nữ quan lớn trợ lực… Kiến cung… Không có có quyền lợi tiền tài chỉ có thể là vọng tưởng… Hậu cung… Thiếu mẫu, di, cô, tỷ, muội, sư, phụ, không, hộ, dương, sao, trộm vân vân và vân vân còn gọi cung à… Hiện thực chảy… Không trọng sinh, không mặc càng, không tu tiên, không chiếm chiếc nhẫn…

Dựa vào dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hạ lưu vô sỉ, như thường quậy tung núi xanh thẳm, chơi tàn hết thảy địch nhân, quậy tung thế giới… Hai cái mẹ ah, đều là cực phẩm!