Hải Tặc Vương Kiếm Hào Chi Tâm

Main playlist with id Hải Tặc Vương Kiếm Hào Chi Tâm does not exist!Main playlist with id Hải Tặc Vương Kiếm Hào Chi Tâm does not exist! – Sét cùng kiếm
Chính nghĩa cùng tà ác
Chiến đấu cùng giết chóc

Làm phóng xuất ra nội tâm ác ma sau, tất cả đều là có thể.
Nhưng ở một ngày nào đó, Neville phát hiện, chính mình theo đuổi chỉ là nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, cũng không phải là đi giết chết những người yếu kia.