Giang Hồ Đệ Nhất Cao Thủ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Được tôn là giang hồ đệ nhất cao thủ nhất đại võ học kỳ tài, lại vì hồng nhan chuốc họa, gian nhân thiết kế, cao thủ lâm nguy. 19 năm về sau cao thủ thoát khốn, với một thân phận khác tái chiến giang hồ! Tìm vợ kiếm tử, báo thù rửa hận! Thay đổi bất ngờ, thử hỏi? 19 năm về sau ai lại là giang hồ đệ nhất cao thủ?
Hận không còn sớm gặp lại! Muộn gặp lại, cũng coi là ông trời thương người.
Không gặp ngươi, thua thiệt ta thiết cốt nhu tình nam nhi tình.
Không gặp ta, cô phụ ngươi đau khổ tìm kiếm nữ nhi tâm.

Oán sơn thủy ngăn cản! Mặc dù ngăn cản, lại khó khăn ngăn tâm hữu linh tê.
Không gặp ta, ngươi lại sao bồi thường kiếp trước chưa xong tình.
Không gặp ngươi, nhất định ta một đời thê đoạn trăm năm thân!
Bích Huyết Đan Tâm, thiết xương nhu tình, cưỡi ngựa hoành đao, mới hiển lộ ra nam nhi bản sắc anh hùng!
Hồng tụ thiêm hương, nhất tiếu khuynh thành, ôn nhu một kích, giương tận hồng nhan tuyệt đại phong hoa!
p/s: Tác phẩm võ hiệp truyền thống của Thiên Vũ Hàn