Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn

Main playlist with id Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn does not exist!Main playlist with id Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn does not exist! – Thượng kích cửu thiên, hạ trấn thập địa, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn!

Lấy Cửu Thiên Thập Địa là ván cờ, Âm Dương điên đảo là quân cờ đen trắng, càn khôn đấu chuyển là tung hoành cờ đường, giết ra một đầu thành đạo chi lộ!