Gia Chủ Đánh Dấu Hệ Thống

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên qua mà đến Lâm Mặc đạt được đánh dấu Hệ Thống, có thể rút đi hoạt hình, game, điện ảnh, trong ti vi item.
Leng keng, chúc mừng kí chủ thu được skill Hải Quân Lục Thức.
Leng keng, chúc mừng kí chủ thu được skill Bạch Nhãn.

Leng keng, đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ liên tục đánh dấu ba mươi ngày, thu được thưởng cao bạo lựu đạn một hòm.
Leng keng, chúc mừng kí chủ thu được item Hưởng Lôi Quả Thực một viên.