Duy Ta Hoang Thiên Đế

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Đế Lạc thời đại, hắn tru sát trời xanh bát tử.
Tiên Cổ kỷ nguyên, hắn bái sư vô thượng cự đầu.

Loạn Cổ kỷ nguyên, hắn mở ra chí cao Thần Đình.
Hắn là Thạch Hạo, hắn là Đế, hắn là Chí Tôn, hắn là chung cực thần thoại!