Dragon Ball Tối Cường Thần Thoại

Main playlist with id Dragon Ball Tối Cường Thần Thoại does not exist!Main playlist with id Dragon Ball Tối Cường Thần Thoại does not exist! – Long Châu Chi Tối Cường Thần Thoại – Dragon Ball Tối Cường Thần Thoại.
Main, trọng sinh đến Dragon Ball thế giới trở thành một gã người Xayda, hơn nữa là ở Vegeta hành tinh bị hủy diệt 12 năm trước.

Lại nhìn hắn bắt đầu lại từ đầu, đúc thành một đoạn Dragon Ball thế giới tối cường thần thoại.