Đồng Thời Chuyển Kiếp 99 Cái Thế Giới

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Làm một không có hệ thống, không có lão gia gia, không thể kêu gọi, cũng không có không gian mang theo người không phải là chủ lưu Xuyên Việt Giả, Đỗ Khắc hận đời mà tỏ vẻ ngón tay vàng là tà đạo, là Xuyên Việt Giả vĩ đại chinh đồ bên trên điểm nhơ, là bã rượu, là ung thư, từng cái nắm giữ ngón tay vàng Xuyên Việt Giả cũng nên bị phỉ nhổ.
Ngay tại hắn tức giận phấn đấu, thề coi như không có ngón tay vàng cũng phải nghịch thiên thời điểm, hắn nghe được đến từ một cái thế giới khác thanh âm.
“A lô! Đỗ Khắc ở đây không là ta a! Ta là Đỗ Khắc!”
“…”
Ách! Thật ra thì ngón tay vàng cái gì, chúng ta hẳn khách quan công chính đối đãi nó, không thể một mặt…

P/s: Cuối cùng cũng hết truyện. Cảm thấy thời gian trôi thật là nhanh. Theo truyện từ tết năm ngoái đến tết năm nay vừa hết (tác thật tâm lý). Lúc mới làm cũng chỉ thấy sáng ý mới lạ, đăng cho vui, cơ mà nhờ có sự giúp đỡ của các đồng đạo (dao kiếm gì) mà có thể kéo đến bây giờ. Có khả năng đây là truyện tốt nhất ta làm từ trước đến giờ và cả tương lai nữa. Chân thành cảm ơn các đồng đạo đã dõi theo cả bộ truyện cho đến kết thúc. Chào chân ái và quyết thắng!!!