Đô Thị Tối Cường Linh Hoàng

6.9/10 - (18 bình chọn)

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:32:35
2:
Tap 002 - 03:13:42
3:
Tap 003 - 02:59:27
4:
Tap 004 - 02:57:09
5:
Tap 005 - 03:03:17
6:
Tap 006 - 02:54:44
7:
Tap 007 - 03:11:28
8:
Tap 008 - 03:26:11
9:
Tap 009 - 03:21:22
10:
Tap 010 - 03:15:33
11:
Tap 011 - 03:19:05
12:
Tap 012 - 03:21:58
13:
Tap 013 - 03:17:07
14:
Tap 014 - 03:20:29
15:
Tap 015 - 03:20:13
16:
Tap 016 - 03:28:56
17:
Tap 017 - 03:39:39
18:
Tap 018 - 03:51:34
19:
Tap 019 - 03:59:09
20:
Tap 020 - 03:38:27
21:
Tap 021 - 03:35:02
22:
Tap 022 - 03:27:01
Nhạc nền:
DoThiToiCuongLinhHoangTH- 22

– Mạnh nhất linh hoàng giới thiệu tóm tắt: Mười chín tuổi thiếu niên ngẫu nhiên đạt được vạn quỷ món nợ truyền thừa, các loại năng lực cùng kỳ ngộ liên tiếp mà tới. Biết bắt quỷ, sẽ xem tướng, còn có thể chữa bệnh.
Cái gì, ngươi Xem thêm

Truyện Đô Thị Tối Cường Linh Hoàng Audio thuộc thể loại Đô Thị, Linh Dị, của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 22