Đô Thị Tối Cường Linh Hoàng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Mạnh nhất linh hoàng giới thiệu tóm tắt: Mười chín tuổi thiếu niên ngẫu nhiên đạt được vạn quỷ món nợ truyền thừa, các loại năng lực cùng kỳ ngộ liên tiếp mà tới. Biết bắt quỷ, sẽ xem tướng, còn có thể chữa bệnh.
Cái gì, ngươi muốn hỏi ta bắt quỷ lợi hại vẫn là y thuật lợi hại? Tao Niên, xem ra ngươi đối bản anh chàng đẹp trai sức mạnh không biết gì cả a, những này Lão Tử nhưng là toàn năng thiên tài.

Bá đạo Đại tiểu thư chủ động truy ta, Lãnh Diễm mỹ nữ muốn làm ta tri tâm Đại tỷ tỷ, liền ngay cả yêu diễm ma nữ cùng Hồ Mị đều tranh nhau để ta tịch thu. Ai, nếu như ưu tú là một loại sai, vậy ta đã mắc thêm lỗi lầm nữa.