Đô Thị Thánh Nhân Hệ Thống

Main playlist with id Đô Thị Thánh Nhân Hệ Thống does not exist!Main playlist with id Đô Thị Thánh Nhân Hệ Thống does not exist! – Truyện nói về 1 thanh niên nhận đc cái hệ thống giời ơi đất hỡi, bị bắt làm Thánh Nhân.

Kiểu như là tiền rơi ko nhặt, của lạ không thấy, “bị thương ko giúp” thêm cái chi chi chi chi nữa , muốn khám phá vậy các nam thanh nữ tú nhảy vào đọc nào…