Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ở trong biển máu quật khởi, theo tịch diệt trung sống lại, làm lôi đình cắt trường khoảng không, Diệp Hiên theo trong biển máu đi ra …
Quyển sách hắc ám văn, nhân vật chính lãnh khốc vô tình, quyển sách không phải Thánh Mẫu, không phải thấy nữ quỵ, nhân vật chính cực độ tàn nhẫn, đây là một cái huyết hải Đại Ma Vương hồi quy đô thị cố sự, e rằng … Quyển sách có ngươi muốn đồ đạc

Cảnh giới trong truyện:
– Map đô thị : ( tu tiên cổ điển)
– Map Tam Giới thiên:
Thiên Tiên – Huyền Tiên – Kim Tiên – Chân Tiên – Địa Tiên – Thái Ất Huyền Tiên – Thái Ất Kim Tiên – La Thiên Huyền Tiên – La Thiên Kim Tiên – Đại La Kim Tiên – Chuẩn Thánh – Bán Thánh – Ngụy Thánh (cảnh giới của lục đại thánh nhân) – Thánh Nhân ( Hồng Quân) – Chúng Thánh Chi Thánh
– Map Hỗn Độn đại giới thiên :
Tiểu Thánh – Thánh Quân – Đại Thánh – Thánh Vương ( Tiểu Thánh Vương – Đại Thánh Vương – Cửu Thiên Thánh Vương ) – Tạo Hóa tam cảnh ( Sinh Tử cảnh – Niết Bàn cảnh – Quy Khư cảnh) – Âm Dương nhị cảnh ( Âm Cực cảnh – Dương Sinh cảnh ) – Vấn Đạo tam cảnh (Vấn Đạo cảnh – Ngộ Đạo cảnh – Hợp Đạo cảnh) – Bất Hủ cảnh ( Thần Vương)….