Đồ Nhi, Vi Sư Bất Hạ Sơn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tu Thần xuyên qua đến huyền huyễn, đã thức tỉnh vô địch lĩnh vực hệ thống, tại trong phạm vi lĩnh vực hắn chính là vô địch!
Cái hệ thống này còn có thể thông qua làm nhiệm vụ chậm rãi khuếch trương lĩnh vực phạm vi cùng đề thăng đẳng cấp.
Ở nơi này nhân loại cường giả một chưởng nứt hư không, yêu quái tàn phá bừa bãi hung tàn thế giới, Tu Thần biểu thị quyết không xuống núi!
Thu mấy cái đồ đệ sau khi xuống núi đem toàn bộ thế giới quấy đến long trời lở đất.

Đánh không lại liền chạy về tới thỉnh Tu Thần rời núi báo thù.
Tu Thần vừa ăn Phượng Hoàng cánh vừa khoát tay áo:
Ngoan đồ nhi, vi sư không hạ sơn, nếu không thì ngươi gọi bọn họ tới?
Cảnh giới: Luyện Thể Cảnh – Tụ Khí Cảnh – Linh Hải Cảnh – Pháp Tướng Cảnh – Thần Thông Cảnh – Hóa Thần Cảnh – Đế Cảnh – Thánh Tôn Cảnh – Thánh Vương Cảnh – Tôn Giả Cảnh – Nguyên Đan Cảnh – Đan Tổ Cảnh -Tổ Nguyên Cảnh. . .