Điện Ảnh Thế Giới Đạo Tặc

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Điện Ảnh Thế Giới Đại Đạo – Điện Ảnh Thế Giới Đạo Tặc.
Trộm Ngọc giả giết, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, trộm cướp Nhất Phương Thế Giới làm sao như
Xuyên toa Điện Ảnh Thế Giới, Trộm nữ chủ, Trộm bảo vật, Trộm một phương khí vận, không chỗ nào không phải Trộm
Các nhân vật chính từng cái kêu khóc:

“Ta đại khí vận”
“Ta đại tạo hóa”
“Ta Nữ Thần”
Phương Hiếu Ngọc cười nhạt vung nhân: Tất cả đều là ta
Đạo tặc hệ thống tại thân, vô số năm sau, thình lình phát hiện nữ chủ vờn quanh, Số Mệnh Gia Thân.