Dịch Đỉnh

Main playlist with id Dịch Đỉnh does not exist!Main playlist with id Dịch Đỉnh does not exist! – Người mang long khí, nhân đạo tổng cương
Một lần ngoài ý muốn, hắn mang theo một linh hồn vỡ nát, về thế giới này mười tám năm trước, khi đó, giang sơn như vẽ, quần hùng tranh giành, mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm?

Nương tựa theo Long khí bí thuật, đột phá mệnh cách, muốn đi kia “Dịch Đỉnh” chi sự.