Dị Thế Chi Trùng Tộc Vô Địch

Main playlist with id Dị Thế Chi Trùng Tộc Vô Địch does not exist!Main playlist with id Dị Thế Chi Trùng Tộc Vô Địch does not exist! – Với tư cách nhà khảo cổ học trợ thủ Lăng Chiến vì một cái kỳ dị trứng xuyên qua đã đến dị giới, cái này trứng lại là trong vũ trụ thống trị ba mươi bảy vạn bộ tộc có trí tuệ Trùng tộc để lại tiêu chuẩn chiến đấu căn cứ, sau đó bắt đầu hắn dị giới hành trình.