Đế Lâm Cửu Thiên

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Hán Việt: Đế lâm cửu thiên
Thể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Cổ đại, HE, Huyền huyễn, Tu chân
Nước khác Cửu Trọng Thiên, ngô vì đại đế!
Ngô phương pháp chỉ, cuồn cuộn thế gian, vô dám không từ!

Đây là bình thường tiểu tử lâm đông trưởng thành vì cửu thiên đại đế chuyện xưa!
Cường giả như mây, thả xem lâm đông như thế nào chưa từng mấy ngày mới, vô số cường giả trung mở một đường máu!
Mỹ nhân khuynh tâm, vai chính lại lựa chọn như thế nào?
(Dị năng cao thủ, tinh giới, thánh ngục, người hoàng kinh, bốn quyển sách một ngàn chín trăm vạn tự xong bổn cam đoan, chư quân nhưng yên tâm đọc!)