Đế Diệt Thương Khung

– Tinh vực ở trong, nếu dùng ‘Bản đồ’ để phân, một là thấp nhất, bảy là tối cao.
Thất cấp bản đồ, thập đại Thần Tộc đứng đầu ‘Đế Thần Tộc’ Thánh tử hàng lâm, có thể tu thân thể, có thể tu pháp tắc!
Nhưng hắn tư chất rất cao, Thiên Địa không để cho, thụ Thiên Kiếp đuổi giết, hàng lâm một cấp bản đồ yếu nhất tinh cầu.
Một đoạn quật khởi chi lộ, như vậy bắt đầu.


Đây là một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thế giới, ở chỗ này, có hủy thiên diệt địa đại năng, có thể hóa núi biển đại yêu, có thực lực thao thiên Thánh Ma, có nắm giữ Tinh Không đế thần!
“Thiên không để cho ta, ta liền đã diệt Thiên, dùng muôn đời Tinh Giới, thành ta một phương Thần Vực!”

1 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*