Đấu La Đệ Nhất Đao Audio

5/5 - (1 Vote)
Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
79
Giọng nam: 22 tập

– Đấu La đại lục!
Một tên không có tiếng tăm gì thiếu niên, khổ luyện chính mình Bạt Đao Thuật, chỉ vì rút ra cái kia trong truyền thuyết chung cực một đao!

【 không theo đoàn, không ngựa giống, không liếm Đường Tam, không bái đại sư, không thu hậu cung, mang trong lòng thiện niệm, sát phạt quyết định, chỉ bằng một cây đao, độc hành Đấu La đại lục! 】

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 02:27:04
2:
Tap 002 - 02:31:10
3:
Tap 003 - 02:22:20
4:
Tap 004 - 02:29:56
5:
Tap 005 - 02:41:31
6:
Tap 006 - 02:38:09
7:
Tap 007 - 02:51:16
8:
Tap 008 - 02:49:36
9:
Tap 009 - 02:56:48
10:
Tap 010 - 02:58:38
11:
Tap 011 - 03:05:47
12:
Tap 012 - 03:02:58
13:
Tap 013 - 02:59:57
14:
Tap 014 - 02:53:18
15:
Tap 015 - 03:01:29
16:
Tap 016 - 03:01:21
17:
Tap 017 - 03:13:46
18:
Tap 018 - 03:12:06
19:
Tap 019 - 03:12:35
20:
Tap 020 - 03:13:55
21:
Tap 021 - 06:22:28
22:
Tap 022 - 05:58:04
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)