Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Sử Lai Khắc Thiên Đoàn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tịch mịch Thần Vương nhóm đi vào Sử Lai Khắc học viện, bắt đầu thành lập thuộc về mình học phái, mỗi người chiêu thu một học viên. Đi qua một phen lịch luyện, bốn tên từ Thần Vương giáo sư đặc thù học viên rốt cục học có thành tựu, chuẩn bị nghênh đón Sử Lai Khắc học viện khai triển trận đầu đại hình trận đấu, mà chờ đợi bọn họ, là đủ loại không tưởng tượng được khảo nghiệm…