Đấu La Chi Chung Kết Đấu La Audio

2/5 - (1 Vote)
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
144
Giọng nam: 15 tập

‘- Diệp Vũ, Võ Hồn từ Cửu Tâm Hải Đường biến dị Cửu Linh Hắc Đường, có Hồn kỹ, không chỉ có khủng bố trị liệu, còn có lực lượng kinh khủng tăng phúc!
Làm Diệp Vũ danh chấn đại lục lúc, Cửu Linh Hắc Đường bị cho rằng đã siêu việt thiên hạ đệ nhất Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, trở thành Đấu La Đại Lục mạnh nhất phụ trợ Võ Hồn!

Làm mọi người cảm thấy Diệp Vũ tương lai sẽ thành Đấu La Đại Lục mạnh nhất phụ trợ Hồn Sư lúc, Diệp Vũ thứ hai Võ Hồn không tiếp tục ẩn giấu.
Thứ hai Võ Hồn xuất hiện, đại biểu cho Võ Hồn điện chung kết sắp xảy ra.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:12:11
2:
Tap 002 - 04:06:26
3:
Tap 003 - 04:09:38
4:
Tap 004 - 04:16:52
5:
Tap 005 - 04:12:18
6:
Tap 006 - 03:56:21
7:
Tap 007 - 03:57:50
8:
Tap 008 - 04:02:15
9:
Tap 009 - 04:13:16
10:
Tap 010 - 04:27:07
11:
Tap 011 - 04:03:54
12:
Tap 012 - 04:31:46
13:
Tap 013 - 04:28:39
14:
Tap 014 - 04:33:38
15:
Tap 015 - 04:25:42
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)