Đấu La Chi Bắt Đầu Thổ Lộ Nữ Giáo Hoàng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Lâm Lang Thiên vượt qua đến Đấu La Đại Lục, thân phụ trùm phản diện hệ thống, thức tỉnh đỉnh cấp Song Sinh Vũ Hồn: Thứ nhất Võ Hồn Tàn Hỏa Thái Đao, từ sinh hồn hoàn hồn kỹ, có thể vấn đỉnh mạnh nhất Khí Vũ Hồn; thứ hai Võ Hồn Tử Vong Chu Hoàng, dung hợp còn lại không gian thần kỹ đặc tính, có thể xưng cực kỳ tà dị đáng sợ.

Năm gần mười sáu tuổi, liền trở thành toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhất Hồn Đế, bị Vũ Hồn Điện xưng là “Thần Chi Tử” .
Thế mà, luôn luôn không dính nữ sắc Lâm Lang Thiên, lại nhận được một cái nhiệm vụ — —
Hướng mình nữ Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông thổ lộ!