Đấu Chiến Cuồng Triều

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới.
Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu.
Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u.

Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!
Trọng điểm là… Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi!!!
(Tiểu Sửu – kiểu như tên hề, diễn hài trong đoàn xiếc.)