Đại Sư Huynh Lại Bại

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Giới thiệu vắn tắt: Quyển sách lại danh « đại sư huynh nói xong không đánh nữ nhân, kết quả lạt thủ tồi hoa », « đại sư huynh lại ở lừa dối người », « đại sư huynh nói xong muốn bại, lại luôn nghiền ép địch nhân », « đại sư huynh, van cầu ngươi khiêm tốn một chút » vân vân.

Giới thiệu vắn tắt vô lực, mời xem thư .
Không nên gấp gáp .
Nhiều một chút kiên trì, sẽ phát hiện không cùng một dạng thế giới .

Cảnh giới: Tiên Thiên – Tử Phủ – Thần Thông – Đạo Tàng – Thông Thiên – Đại Năng – Thánh Chủ – Thiên Tượng – Bán Thần – Chân Thần – Thiên Thần – Thần Vương – Thánh Cảnh – Thánh Vương – Đại Thánh – Chuẩn Chí Tôn – Chí Tôn – Chuẩn Cự Đầu – Cự Đầu – Đại Đế – Tổ Thần – Kỷ Nguyên Chúa Tể…