Cửu Chuyển Thành Thần

Main playlist with id Cửu Chuyển Thành Thần does not exist!Main playlist with id Cửu Chuyển Thành Thần does not exist! – Đường Phong bởi vì làm một cái thần bí đỉnh lô xuyên việt qua dị giới. Có được Lôi Luyện Chi Thể hắn, dựa vào Hư Thiên Đỉnh, luyện Linh Đan, thu Lôi Thú, linh châu biến, mỹ nữ ủng! Theo một trời sinh kinh mạch nhỏ bé yếu ớt phế vật trưởng thành là một đời Thần Châu Sư.