Cửu Chuyển Đế Tôn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tu luyện được xưng thập tử vô sinh 《 Cửu Thế Luân Hồi Quyết 》, Sở Trần rốt cục nghênh đón thứ chín thế.
Ở kiếp này, hắn muốn đúc thành vô địch truyền thuyết.

Hắn là Thần đạo trong đế vương, cũng võ đạo trong Chí Tôn.
Cửu Thế Luân Hồi Quyết, Cửu Văn Luân Hồi Nhãn, Cửu Chuyển đại thần thông, cửu thiên thập địa, duy ta Đế Tôn!