Cửu Chuyển Cuồng Thần

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tám thế tu hành đều không quả, ngưu người Tinh Thần Tử nhập vào thân trở thành hoàn khố thiếu gia Tiêu Thần, dùng tám thế tu hành kinh nghiệm nhập võ, tru cường địch thí đối thủ.

Ta cuồng nên ta tại, soán thiên cải mệnh, đều có ta định!