Cưới Nữ Đế Về Sau

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Nhà ta lão bà xinh đẹp như hoa, cho dù là mới đăng cơ Nữ Đế cũng không sánh nổi!
Nhà ta lão bà trù nghệ cao siêu, cho dù là Nữ Đế ngự thiện phòng cũng không sánh nổi!
Nhà ta lão bà rất yêu ta, rất quan tâm ta, liền xem như cho cái Nữ Đế ta đều không đổi!

Cái gì? Nhà ta lão bà lại chính là Nữ Đế! ?
PS: Tên truyện tranh Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế