Cuộc Xâm Lược Của Rokujokan Sha!?

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:22:52
2:
Tap 002 - 02:49:13
3:
Tap 003 - 02:50:42
4:
Tap 004 - 02:55:07
5:
Tap 005 - 02:55:55
6:
Tap 006 - 03:15:53
7:
Tap 007 - 04:01:32
8:
Tap 008 - 04:31:11
9:
Tap 009 - 04:12:51
10:
Tap 010 - 03:42:04
11:
Tap 011 - 03:07:53
12:
Tap 012 - 04:56:37
13:
Tap 013 - 04:23:49
14:
Tap 014 - 04:53:36
15:
Tap 015 - 05:04:40
16:
Tap 016 - 05:01:35
17:
Tap 017 - 04:53:14
18:
Tap 018 - 05:37:44
19:
Tap 019 - 04:42:53
20:
Tap 020 - 05:17:55
21:
Tap 021 - 05:26:40
22:
Tap 022 - 05:01:10
23:
Tap 023 - 05:59:57
24:
Tap 024 - 05:33:08
25:
Tap 025 - 05:46:27
26:
Tap 026 - 05:50:45
27:
Tap 027 - 05:09:26
28:
Tap 028 - 06:46:43
29:
Tap 029 - 07:00:28
30:
Tap 030 - 05:46:26
31:
Tap 031 - 06:02:15
32:
Tap 032 - 06:27:23


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thanh niên nghiêm túc Satomi Koutarou vì không muốn ăn bám bố, quyết định ra ngoài tự lập cánh sinh. Tưởng rằng may mắn khi vớ được căn phòng 106 với rẻ như bèo 5k ¥ ~ 975k VND/tháng, nhưng số đời ếu như mơ, các rắc rối liên tiếp nảy sinh xung quanh căn phòng 6 tấm.
6tatami

RokuShin
Sáu tấm chiếu mà cũng xâm lược ư!?
6 chiếu