Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Một trận tai nạn xe cộ để Hạ Thiên thu được thấu thị công năng, từ đây hắn bước lên một đầu không giống bình thường con đường.
Chơi bóng rổ? Một cái chọn năm cái.
Cờ vây danh thủ quốc gia? Nhường ngươi ba viên tử.
Giám bảo, ta có có thể xem thấu hết thảy mắt Thấu Thị.
Không, lão tử chính là toàn năng.
❂ Địa Cầu ❂
Hoàng cấp – Huyền cấp – Địa cấp – Thiên cấp

❂ Linh Giới ❂

Thiên cấp: Nhất đỉnh => cửu đỉnh
Giới lực lượng đo: Nhất trọng=> cửu trọng
Thiên Vương cấp – Nguyên cấp – Tử cấp
❂ Thiên Nguyên đại lục ❂ nhất giai =>cửu giai (hạ cấp – trung cấp – thượng cấp)
✯ Tử cấp, Lam cấp, Thanh cấp, Lục cấp, Hoàng cấp, Cam cấp, Hồng cấp…