Cực Phẩm Hộ Hoa Tà Vương

Main playlist with id Cực Phẩm Hộ Hoa Tà Vương does not exist!Main playlist with id Cực Phẩm Hộ Hoa Tà Vương does not exist! – Bình thường chuyển phát nhanh nhân viên Triệu Hiên, đột nhiên đạt được một đoạn ký ức, một đoạn thuộc về một tên bí danh Đồ sát, giết người như ngóe, đồ diệt sinh linh muốn lấy tinh cầu kế huyết thủ đồ tể một đời ký ức.
Trong ký ức Đồ sát, là vô tận dưới bầu trời sao phong cường giả thần cấp.

Trong ký ức, có thượng hạng công pháp có thể tu luyện, có vô số đếm không hết đan dược luyện chế thủ pháp, vô số giết chóc chinh chiến…
Thanh thuần vui tươi tiểu hộ sĩ, thanh tân quyến rũ tỉnh trưởng thiên kim, xinh đẹp cảm động nữ khu trưởng từng cái xông vào cuộc sống của hắn.
Triệu Hiên nhân sinh, trở nên vô hạn đặc sắc!