Con Đường Thành Thần – Bách Luyện Thành Thần

7.8/10 - (577 bình chọn)
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 163
Trạng thái:
Lượt nghe: 923
(Tháng 140-Tuần 15-Ngày 4)

Giới thiệu

Bình luận

Liên quan

– Từ đám mây ngã xuống trở thành một người hèn mọn gia nô La Chinh, trong lúc vô tình đem mình đã luyện thành một món binh khí.
Một đạo chống lại mở màn, lúc này ầm ầm kéo ra.
Dựa vào có thể so với thần binh lợi Xem thêm

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:26:39
2:
Tap 002 - 05:20:15
3:
Tap 003 - 04:33:40
4:
Tap 004 - 04:21:12
5:
Tap 005 - 04:33:47
6:
Tap 006 - 04:25:32
7:
Tap 007 - 04:20:45
8:
Tap 008 - 04:37:03
9:
Tap 009 - 04:38:51
10:
Tap 010 - 04:50:27
11:
Tap 011 - 04:30:10
12:
Tap 012 - 04:22:38
13:
Tap 013 - 04:02:43
14:
Tap 014 - 03:56:08
15:
Tap 015 - 04:13:56
16:
Tap 016 - 04:38:49
17:
Tap 017 - 04:09:17
18:
Tap 018 - 04:09:24
19:
Tap 019 - 04:27:32
20:
Tap 020 - 04:28:05
21:
Tap 021 - 04:27:00
22:
Tap 022 - 04:22:22
23:
Tap 023 - 04:24:44
24:
Tap 024 - 05:19:37
25:
Tap 025 - 04:21:36
26:
Tap 026 - 04:30:00
27:
Tap 027 - 04:29:18
28:
Tap 028 - 04:20:54
29:
Tap 029 - 04:49:07
30:
Tap 030 - 04:13:28
31:
Tap 031 - 04:19:36
32:
Tap 032 - 04:30:13
33:
Tap 033 - 04:15:48
34:
Tap 034 - 04:14:12
35:
Tap 035 - 04:11:36
36:
Tap 036 - 04:13:39
37:
Tap 037 - 04:13:56
38:
Tap 038 - 04:12:29
39:
Tap 039 - 04:13:18
40:
Tap 040 - 04:17:43
41:
Tap 041 - 04:14:45
42:
Tap 042 - 04:17:27
43:
Tap 043 - 04:18:08
44:
Tap 044 - 04:15:31
45:
Tap 045 - 04:14:54
46:
Tap 046 - 04:13:55
47:
Tap 047 - 04:25:41
48:
Tap 048 - 04:15:06
49:
Tap 049 - 04:10:07
50:
Tap 050 - 04:07:25
51:
Tap 051 - 04:10:35
52:
Tap 052 - 04:12:12
53:
Tap 053 - 04:00:58
54:
Tap 054 - 04:06:20
55:
Tap 055 - 03:56:40
56:
Tap 056 - 04:04:58
57:
Tap 057 - 04:16:04
58:
Tap 058 - 02:38:17
59:
Tap 059 - 04:12:31
60:
Tap 060 - 04:22:28
61:
Tap 061 - 04:28:07
62:
Tap 062 - 04:16:09
63:
Tap 063 - 04:09:11
64:
Tap 064 - 04:11:09
65:
Tap 065 - 04:08:50
66:
Tap 066 - 04:14:00
67:
Tap 067 - 04:11:30
68:
Tap 068 - 04:10:34
69:
Tap 069 - 04:04:44
70:
Tap 070 - 03:53:38
71:
Tap 071 - 04:03:14
72:
Tap 072 - 03:59:40
73:
Tap 073 - 04:03:56
74:
Tap 074 - 04:03:02
75:
Tap 075 - 04:06:43
76:
Tap 076 - 03:47:23
77:
Tap 077 - 03:36:53
78:
Tap 078 - 03:57:30
79:
Tap 079 - 03:52:58
80:
Tap 080 - 03:47:35
81:
Tap 081 - 03:26:28
82:
Tap 082 - 03:22:31
83:
Tap 083 - 03:22:21
84:
Tap 084 - 03:18:28
85:
Tap 085 - 03:18:10
86:
Tap 086 - 03:21:16
87:
Tap 087 - 03:18:34
88:
Tap 088 - 03:22:16
89:
Tap 089 - 03:20:35
90:
Tap 090 - 03:23:59
91:
Tap 091 - 03:23:03
92:
Tap 092 - 03:24:48
93:
Tap 093 - 03:22:49
94:
Tap 094 - 03:21:14
95:
Tap 095 - 03:16:29
96:
Tap 096 - 03:20:17
97:
Tap 097 - 03:22:49
98:
Tap 098 - 01:54:51
99:
Tap 099 - 03:19:19
100:
Tap 100 - 03:18:42
101:
Tap 101 - 03:18:55
102:
Tap 102 - 03:21:13
103:
Tap 103 - 03:17:24
104:
Tap 104 - 03:17:38
105:
Tap 105 - 03:19:25
106:
Tap 106 - 03:20:25
107:
Tap 107 - 03:24:14
108:
Tap 108 - 03:21:49
109:
Tap 109 - 03:20:41
110:
Tap 110 - 03:14:46
111:
Tap 111 - 03:20:45
112:
Tap 112 - 03:21:06
113:
Tap 113 - 03:21:26
114:
Tap 114 - 03:20:59
115:
Tap 115 - 03:20:48
116:
Tap 116 - 03:18:25
117:
Tap 117 - 03:16:35
118:
Tap 118 - 03:22:10
119:
Tap 119 - 03:20:03
120:
Tap 120 - 03:20:31
121:
Tap 121 - 03:21:16
122:
Tap 122 - 03:19:09
123:
Tap 123 - 05:09:24
124:
Tap 124 - 03:25:48
125:
Tap 125 - 03:17:48
126:
Tap 126 - 03:18:08
127:
Tap 127 - 03:18:32
128:
Tap 128 - 03:24:31
129:
Tap 129 - 03:17:57
130:
Tap 130 - 03:18:13
131:
Tap 131 - 03:19:26
132:
Tap 132 - 03:16:12
133:
Tap 133 - 03:14:35
134:
Tap 134 - 03:14:56
135:
Tap 135 - 02:35:16
136:
Tap 136 - 03:13:41
137:
Tap 137 - 03:16:26
138:
Tap 138 - 03:21:00
139:
Tap 139 - 03:11:45
140:
Tap 140 - 03:18:15
141:
Tap 141 - 03:17:35
142:
Tap 142 - 03:19:06
143:
Tap 143 - 03:20:10
144:
Tap 144 - 03:20:23
145:
Tap 145 - 03:23:25
146:
Tap 146 - 03:22:51
147:
Tap 147 - 03:20:26
148:
Tap 148 - 03:19:52
149:
Tap 149 - 03:24:07
150:
Tap 150 - 03:21:05
151:
Tap 151 - 03:20:24
152:
Tap 152 - 03:20:19
153:
Tap 153 - 03:01:58
154:
Tap 154 - 01:11:40
155:
Tap 155 - 01:08:45
156:
Tap 156 - 01:01:13
157:
Tap 157 - 01:01:59
158:
Tap 158 - 01:02:45
159:
Tap 159 - 01:07:40
160:
Tap 160nTH - 58:30
161:
Tap 161nTH - 57:53
162:
Tap 162 - 01:04:26
163:
Tap 163 - 01:00:56
Nhạc nền:
ConDuongThanhThan–BachLuyenThanhThanTH
001-ThienDiaLongHonTH.mp3
002-ThienDiaLongHonTH.mp3
003-ThienDiaLongHonTH.mp3
004-ThienDiaLongHonTH.mp3
005-ThienDiaLongHonTH.mp3
006-ThienDiaLongHonTH.mp3
007-ThienDiaLongHonTH.mp3
008-ThienDiaLongHonTH.mp3
009-ThienDiaLongHonTH.mp3
010-ThienDiaLongHonTH.mp3
011-ThienDiaLongHonTH.mp3
012-ThienDiaLongHonTH.mp3
013-ThienDiaLongHonTH.mp3
014-ThienDiaLongHonTH.mp3
015-ThienDiaLongHonTH.mp3
Truyện Con Đường Thành Thần – Bách Luyện Thành Thần Audio thuộc thể loại , , , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 163