Cơ Chiến Hoàng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Đường Tiêu Viêm mộng tưởng là trở thành một gã cơ giáp võ sĩ, nhưng mà sự thật hắn chỉ là bình thường thiếu niên.
Thẳng đến nó gặp được một người ngoài hành tinh, không biết là hắn cắn nuốt người ngoài hành tinh, hay vẫn là giúp nhau bị cắn nuốt!

Hắn liền từ thái điểu biến thành cơ chiến chi Vương, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu! Nghiền áp, nghiền áp, nghiền áp!
Dùng địch nhân máu tươi, cùng vạn chúng kính ngưỡng chế tạo trước nay chưa có Chiến Thần chi lộ!!!