Chưởng Môn Tiên Lộ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Đây là người xuyên việt dẫn đầu tiểu môn phái quật khởi cố sự.

Phàm nhân lưu, làm ruộng, tranh bá văn, không hệ thống.