Chúng Thần Thế Giới

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Ở giữa thế giới trên núi Olympus, Chúng thần chi vương Zeus nắm chặt Lôi đình chi mâu, cười nhìn chư giới.
Trước mặt hắn, chúng thần như rừng.
Phương bắc Bạch ngân chi sảnh, trên chí cao vương tọa Odin cầm trong tay Thiên giới chi thương, nhìn xuống thế gian.
Trong mắt của hắn, vô tận phong tuyết.
Phía nam bờ sông Nin, cầm lái thuyền thái dương Amun, ánh mắt rơi vào biển Aegean.
Dưới chân của hắn, xương khô như núi.

Lưỡng Hà nơi (* sông Euphrates và Tigris), Ánh Sáng cùng Trí Tuệ chi chủ Mazda chấp chưởng Vĩnh hằng chi hỏa, tây nhìn thiên hạ.
Hắn anh hùng vương Gilgamesh gánh vác Thần dụ viễn chinh Hy Lạp, chiến thuyền như biển.
Trong Học viện Plato, một cái tên là Valhein người trẻ tuổi, bước lên quần sơn, đặt chân lên đỉnh cao nhất.
(main xuyên việt cùng một cái tàn tạ Thần điện, trong thần điện trung tâm có cái tế đàn, main có thể thông qua tự thân thu được tiền tài, báu vật, đồ có giá trị cao đem đi hiến tế từ đó thu được các thiên phú tinh linh, mỹ vật, huyết mạch … )