Chúng Sinh Thế Giới

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Giá Cá Du Hí Bất Nhất Bàn – Cái Trò Chơi Này Không Tầm Thường – Chúng Sinh Thế Giới.
Chân thật trò chơi, đến tột cùng là như thế nào?

Địa cầu năm 2020, một cái tên là ‘Chúng Sinh Thế Giới’ trò chơi đột nhiên xuất hiện.
Sự xuất hiện của nó, thay đổi một người vận mệnh, cũng thay đổi một cái thế giới vận mệnh.