Chung Cực Thôn Phệ Tiến Hóa

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Chung Cực Thôn Phệ Tiến Hóa giới thiệu vắn tắt: tận thế, thế giới hình thành Zombie, Cương thi, Huyết tộc cùng nhân loại bốn chân thế chân vạc bố cục .
Mà Trương Phàm xuất hiện, thế tất đánh vỡ sự cân bằng này.
Dựa theo thôn phệ thiên phú, vô hạn tiến hóa.
Zombie không dung ta, ta liền chinh phục Zombie;

Cương thi không dung ta, ta liền càn quét Cương thi;
Huyết tộc không dung ta, ta liền san bằng Huyết tộc.
Hội tụ bốn tộc chi khí, thành tựu vô thượng Tổ Thần!