Chung Cực Giáo Sư

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Chung Cực Giáo Viên – Chung Cực Giáo Sư.
Chu Tước trung học nội quy trường học:
Điều thứ nhất, cấm thầy trò yêu nhau!

Điều thứ hai, cấm thầy trò yêu nhau!
Điều thứ ba, cấm thầy trò yêu nhau!
Ta cố định cho rằng mặc đồ trắng hơi mờ đồ lót, bên trong màu đen Bra như ẩn như hiện học sinh muội tử mới là tình cảm nhất Nữ Thần!