Chư Thiên Mạnh Nhất Vạn Đạo Câu Hoàng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Ta có nhất câu, có thể câu chư thiên vạn vật, danh tướng mỹ nhân, công pháp võ kỹ, thần binh thể chất . . . Chư thiên vạn giới, vạn sự vạn vật, không có gì không thể câu!
Câu chỉ chó đen, phong làm Thần Thú, tai họa tứ phương!
Câu cái con khỉ, phong cái quan tiên phong, chinh phạt Tây Du!

Câu cái Nữ Đế, phong cái …
Ta dựa vào, câu được một cái Vũ Trụ, là cái quỷ gì?
Thả câu chư thiên, xuyên toa vạn giới!