Chư Thiên Lữ Nhân

Main playlist with id Chư Thiên Lữ Nhân does not exist!Main playlist with id Chư Thiên Lữ Nhân does not exist! – Truyện top 100 qidian 24h nhiệt tiêu bảng.
(Main sát phạt quyết đoán, thông minh không não tàn)
Chu Ất thân phụ Lung Linh Đạo Tâm, mang Chư Thiên Vương Lệnh, xuyên Chư Thiên Vạn Giới.
Hành tẩu tại mỗi một cái thế giới, chỉ vì rời đi về sau, Chư Thiên Vạn Giới tận tụng liên quan tới ta truyền thuyết.
Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ bên trong, tại Tử Cấm chi đỉnh đâm ra siêu việt hoàn mỹ một kiếm, bại tận quần hùng, lưu lại kiếm đạo truyền thuyết.
Long Xà Diễn Nghĩa bên trong, võ đạo đại hội bên trên cùng Vương Siêu thăm dò con đường phía trước.
Phá Toái Hư Không bên trong, lưu lại phi thăng truyền thuyết.

Tuyết Trung Hãn Đao Hành bên trong, để ngày này bên trên dưới mặt đất, từ xưa đến nay chỉ có một vòng Ất!

Dương Thần, Tiên Hồ Lô, Hoàn Mỹ, Già Thiên, Tinh Thần Biến, Bàn Long, Vĩnh Sinh, Hồng Hoang…
— Main tính cách sảng khoái, có cừu báo cừu, có oán báo oán, vô sỉ,… (Vào đọc để biết thêm)
— Cảnh giới:
Bí Tàng đại cảnh, cùng chia ba bước: Hình Tàng, Thức Tàng, Thai Tàng.
Bí Tàng đại cảnh về sau là Thiên Cương đại cảnh, lại về sau là Ma Kha đại cảnh.