Chiến Thần Vô Song Cửu Trọng Thiên

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 30
Trạng thái:
Lượt nghe:
【Tháng: 】【Tuần: 】【Ngày:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:08:12
2:
Tap 002 - 05:09:38
3:
Tap 003 - 05:01:15
4:
Tap 004 - 05:13:25
5:
Tap 005 - 05:14:06
6:
Tap 006 - 05:10:09
7:
Tap 007 - 05:22:48
8:
Tap 008 - 05:29:03
9:
Tap 009 - 04:47:41
10:
Tap 010 - 04:41:11
11:
Tap 011 - 04:21:04
12:
Tap 012 - 04:42:32
13:
Tap 013 - 04:54:05
14:
Tap 014 - 04:47:18
15:
Tap 015 - 05:03:31
16:
Tap 016 - 04:49:10
17:
Tap 017 - 04:42:25
18:
Tap 018 - 04:34:03
19:
Tap 019 - 04:43:04
20:
Tap 020 - 04:40:30
21:
Tap 021 - 05:06:25
22:
Tap 022 - 04:57:48
23:
Tap 023 - 05:02:05
24:
Tap 024 - 04:57:07
25:
Tap 025 - 05:11:21
26:
Tap 026 - 04:36:14
27:
Tap 027 - 04:53:23
28:
Tap 028 - 05:10:09
29:
Tap 029 - 05:17:55
30:
Tap 030 - 05:03:36


Player ID does not exist!

Sáu năm trước, Trần Cuồng bị vị hôn thê cướp đi đan dược ném vào vực sâu vạn trượng, lại đến kỳ duyên, mở ra một cái khác đoạn nhân sinh!

Từng có đại giáo liên thủ với Thánh địa binh lâm thành hạ!

Từng có thế gia kết minh, trăm vạn đại quân phô thiên cái địa!

Từng có tà ma bố trí vạn cổ sát trận!

Từng có Cổ lão đại tộc tuyên bố có muốn không tiếc hết thảy trấn sát!

Trần Cuồng ngẩng đầu mà đứng: Cái nào đại giáo dám cản ta nói, phá vỡ chi chính là, cái nào thế gia ngăn con đường của ta, san bằng đúng đấy!

Nhiều ít túng hoành thiên địa cổ lão thế gia, nhưng phàm đối địch với Trần Cuồng, đều từng san bằng!

Nhiều ít sừng sững mấy cái thời đại không ngã đại tộc, dám can đảm đến phạm, nhất định huyết tẩy!

Bây giờ, Trần Cuồng trở về, lúc trước chịu khuất nhục, cần dùng máu tươi tới thanh tẩy, mới không phụ giết thần chi danh!